Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Đà Lạt TDL

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TDL

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Công nghệ thông tin

C480201

40

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

40

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ sau thu hoạch

C540104

40

Toán, Vật lí, Hóa học; Toán, Hóa học, Sinh học

Kế toán

C340301

30

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Vùng  tuyển  sinh:Tuyển  sinh  trong cả nước
- Phương thức TS:
 
+  Trình độ  cao  đẳng:  Trường  tuyển sinh  dựa  vào  kết  quả  kỳ  thi  THPT
Quốc gia.
- Các thông tin khác:
+  Xét  tổng  điểm  3  môn  theo  Khối, không có  môn thi chính, không nhân
hệ số.
+ Điểm trúng tuyển theo ngành.
+ Số chỗ trong kí túc xá: 1000

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160216/chi-tieu-tuyen-sinh-dh-da-lat-dh-luat-hn/1052413.html