Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học quốc tế Bắc Hà (*) - DBH

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DBH

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

50

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hoá học

Tài chính – Ngân hàng

C340201

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hoá học

Kế Toán

C340301

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hoá học

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hoá học

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

C510302

Toán, Vật lí, Hoá học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Hoá học

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia hoặc xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT

+ Điểm ưu tiên: Được cộng vào điểm của 3 môn xét tuyển

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường; điều kiện xét tuyển vào trường, vào ngành,... theo từng phương thức tuyển sinh:

* Hệ Cao đẳng: Điểm trung bình 3 môn thi hoặc xét tuyển tương ứng đạt ≥ 5,5

+ Học phí theo tháng:

·      Học phí chương trình đào tạo Cao đẳng: 220.000đ/tín chỉ (Tương ứng: 650.000đ/tháng)

·      Học phí tất cả các ngành học, các trình độ đều thu 10 tháng/năm

 

·      Học bổng sinh viên đạt kết quả xuất sắc, Giỏi từng kỳ sẽ được khen thưởng toàn trường.

Nguồn tin THAM CHIẾU