Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Thành Đông (*)- DDB

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DDB

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

150

Kế toán

C340301

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Công nghệ thông tin

C480201

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Tin học, Tiếng Anh

Quản lí đất đai

C850103

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm thi do các Trường Đại học chủ trì (tỷ lệ 20% tổng chỉ tiêu).

+ Tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập và rèn luyện lớp 12 theo đề án tuyển sinh riêng (tỷ lệ 80% tổng chỉ tiêu).

- Các thông tin khác:

 

+ Học phí cao đẳng: 700.000đ/tháng

Nguồn tin THAM CHIẾU