Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*) - TTQ

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TTQ

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

100

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tiếng Anh

C220201

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

1. Đối tượng HS tốt nghiệp các trường THPT Việt Nam:

Sử dụng 2 phương thức xét tuyển

a)  Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả lớp 12:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên (đại học), 6,0 trở lên (cao đẳng);

- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 các môn thuộc khối xét tuyển đạt từ 6,5 trở lên (đại học), 6,0 trở lên (cao đẳng);

- Xếp loại hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

b) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

- Chỉ xét tuyển những thí sinh dự thi ở các cụm thi do trường đại học tổ chức và có kết quả thi không thấp hơn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

2. Đối tượng khác:

* Đối với thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh là ngôn ngữ chính), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính) tốt nghiệp chương trình THPT của IB, thí sinh Việt Nam đã học và tốt nghiệp THPT ở các nước tiếng Anh là ngôn ngữ chính:

a) Có nguyện vọng chương trình dạy bằng tiếng Việt, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường.

b) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Anh, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) theo quy định của Trường.

* Đối với thí sinh học các trường Quốc tế tại Việt Nam và nhận văn bằng tốt nghiệp được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận đủ điều kiện tuyển sinh vào các trường đại học (ví dụ như bằng IB), thí sinh có quốc tịch nước ngoài (tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính):

a) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Việt, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và tiếng Việt theo quy định của Trường.

b) Có nguyện vọng học chương trình dạy bằng tiếng Anh, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (bảng điểm) và yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào theo quy định của Trường.

- Học phí: Chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt: Khoảng 4.300.000 - 5.000.000 đồng/tháng; Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: Khoảng 11.300.000 - 12.400.000 đồng/tháng. Học phí được thanh toán qua tài khoản ngân hàng của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn được cập nhật tại thời điểm thanh toán. 

Nguồn tin THAM CHIẾU