Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học Việt Bắc (*) - DVB

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DVB

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

150

Kế toán

C340301

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Quản trị kinh doanh

C340101

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Công nghệ thông tin

C480201

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn

 

- Phương thức tuyển sinh:  Tuyển sinh theo Đề án Tuyển sinh riêng của Trường Đại học Việt Bắc (đã được áp dụng cho tuyển sinh năm 2015). Cụ thể: 

+ Phương thức 1: Dành 30% xét tuyển đại học, cao đẳng dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Phương thức 2: Dành 70% xét tuyển  đại học, cao đẳng theo kết quả học tập 3 năm học Trung học phổ thông.

- Điều kiện xét tuyển: thực hiện theo Đề án tuyển sinh riêng.

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Số chỗ ở KTX: Tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh 2016: 400 SV

- Mức học phí:

+Trình độ cao đẳng: 6.000.000 đồng/năm học.

 

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; ưu tiên tuyển sinh các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Nguồn tin THAM CHIẾU

DVB - Trường đại học Việt Bắc (*)

Địa chỉ: Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Website chính: www.vietbac.edu.vn

Liên lạc: . ĐT: (0280)3755878.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DVB - Trường đại học Việt Bắc (*)