Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*)- DSG

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DSG

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
350

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Công nghệ thực phẩm

C540102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Toán, Hóa học, Sinh học

Quản trị kinh doanh

C340101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Toán, Ngoại ngữ, Hóa học

Thiết kế công nghiệp

C210402

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngoại ngữ, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ,

Ngoại ngữ, Ngữ văn, Năng khiếu (Vẽ)

 1. Thông tin tuyển sinh: 

  - Phương thức tuyển sinh:

  (1) Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia;

  (2) Sử dụng học bạ cấp học THPT xét tuyển.

  - Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

  (*) Môn năng khiếu: Thí sinh có thể sử dụng kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, trang trí,...) tại các trường đại học có tổ chức thi để xét tuyển.

  - Thông tin về học phí: học phí thay đổi tùy theo ngành học.

  + Đối với Cao đẳng: từ 7.590.000 đồng đến 9.790.000 đồng trong 1 học kỳ

  - Môn ngoại ngữ trong tổ hợp môn xét tuyển gồm: Tiếng Anh và Tiếng Pháp

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.tuyensinh.in/tin-tuyen-sinh/2837-file-toan-canh-thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-2016