Các ngành Tuyển sinh Hệ cao đẳng chính quy Trường Đại học công nghiệp Hà Nội - DCN

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DCN

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

1400

Công nghệ chế tạo máy

C510202

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

C510203

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

160

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

240

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

160

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

80

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

C480201

70

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Kế toán

C340301

160

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

C340101

140

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Tài chính - Ngân hàng

C340201

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ may

C540204

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Công nghệ kĩ thuật hóa học

C510401

50

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hoá học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

 

Nguồn tin THAM CHIẾU