Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy HỌC VIỆN NGOẠI GIAO - HQT

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường HQT

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT tính đến thời điểm xét tuyển.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
- Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh722020190Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kinh tế quốc tế731010690Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quan hệ quốc tế731020690Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Truyền thông quốc tế732010790Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Pháp
Luật quốc tế738010890Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU