Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Học viện quản lý giáo dục - HVQ

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường HVQ

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục học
Chương trình đào tạo hiện đại, theo hướng thực hành ứng dụng đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, đảm bảo cho sinh viên được trang bị và cập nhật các kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
714010130Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản lý giáo dục
Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về giáo dục, quản lý và kiến thức chuyên sâu về quản lý giáo dục
714011450Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kinh tế giáo dục
Chương trình nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về kinh tế được ứng dụng trong giáo dục và quản lý giáo dục
714900130Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Địa lí, Tiếng Anh
Tâm lý học giáo dục
Chương trình đào tạo trang bị kiến thức về Tâm lý học giáo dục và các lĩnh vực liên quan: Tham vấn và trị liệu Tâm lý; Tâm lý học trường học; Giảng dạy tâm lý học, giá trị sống, kỹ năng sống
731040360Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin
Chương trình đào tạo cử nhân ngành CNTT được thiết kế bám sát nhu cầu thực tế của xã hội về CNTT, chú trọng về kiến thức chuyên sâu và các kỹ năng thực hành.
748020130Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU