Các ngành Tuyển sinh Hệ văn bằng hai Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) QSK

thông tin tuyển sinh của năm 2016

Điều kiện dự tuyển:

Mã trường

  • Luật Kinh Tế

Nguồn tin THAM CHIẾU