Trang tuyển sinh Hướng nghiệp Việt

Được xây dựng để cung cấp các công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin tuyển sinh một cách thuận lợi và dễ dàng nhất. Mục tiêu của chúng tôi là đưa Trang tuyển sinh Hướng nghiệp Việt trở thành công cụ tiện lợi nhất để tìm kiếm thông tin tuyển sinh.

Các đơn vị cần hỗ trợ về đăng tải thông tin tuyển sinh, sự kiện, thông tin đào tạo xin liên hệ email huongnghiepviet@gmail.com để được hỗ trợ.

Cung cấp TUYỂN SINH CHÍNH QUY

Thông tin tuyển sinh các hệ chính quy (cấp bằng): đại học, cao đẳng, liên thông, văn bằng 2, hệ nghề...

KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Đăng tải và cập nhật thông tin đào tạo các hệ ngắn hạn.

Hỗ trợ đăng thông tin tuyển sinh

Hỗ trợ các đơn vị đăng tải và theo dõi thông tin tuyển sinh trên hệ thống

Luôn cải tiến

Các chức năng và thông tin luôn cải tiến để các thông tin đến với người học một cách thuận lợi nhất.

Trang tuyển sinh Hướng nghiệp Việt giải pháp hàng đầu về tra cứu tuyển sinh

Trang tuyển sinh Hướng nghiệp Việt đặt mục tiêu trở thành công cụ phổ biến nhất trong dịch vụ tra cứu thông tin tuyển sinh, hỗ trợ các bạn học sinh và những người làm giáo dục có công cụ tra cứu thực sự tiện lợi và dễ dàng.

Cơ sở dữ liệu thông tin luôn được cập nhật nhanh chóng, chính xác đảm bảo tính xác thực của thông tin.

Trang tuyển sinh Hướng nghiệp Việt công cụ hàng đầu về tra cứu thông tin tuyển sinh.

Hiển thị tương thích Mobile - Điện thoại

Trang tuyển sinh Hướng nghiệp Việt được xây dựng để tra cứu thuận tiện trên Mobile - Điện thoại, chúng tôi đang tiếp tục xây dựng các app trên smartphone để tạo sự thuận tiện cho người truy cập.

Hệ thống tìm kiếm thuận tiện

Thuận tiện cho người tìm thông tin tuyển sinh khi thông tin được tìm kiếm dễ dàng với công cụ tìm kiếm phân loại của Trang tuyển sinh Hướng nghiệp Việt. Các tin đăng được cấu trúc thuận tiện và luôn cải tiến để người tìm có được thông tin dễ dàng và đầy đủ nhất.

Hỗ trợ các đơn vị đào tạo đăng tin tuyển sinh

Trang tuyển sinh Hướng nghiệp Việt luôn mong muốn hợp tác chặt chẽ với các đơn vị đào tạo trong hoạt động thông tin tuyển sinh, sự phối hợp chặt chẽ sẽ mang lại lợi ích lớn cho người truy cập khi thông tin luôn được cập nhật đầy đủ chính xác và nhanh chóng

LIÊN HỆ

Email: huongnghiepviet@gmail.com