Học phí 2021 NHS - Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

- Học phí Chương trình Đại học chính quy: 4.900.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)
- Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.750.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021)
- Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng và học phí chương trình Đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng như sau:
    + Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).
    + Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ.
    + Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.   

Học phí DCT 2021 -Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

- Học phí hệ đại học chính quy năm học 2020-2021: 630.000 đ/ 1 tín chỉ lý thuyết; 810.000 đ/ 1 tín chỉ thực hành.

- Lộ trình tăng học phí không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Học phí 2021 QSB - Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM)

Học phí được tính theo tín chỉ tùy theo số môn học đăng ký. Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình chính quy đại trà được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015). Học phí trung bình mỗi tháng học của chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc gia TPHCM (Quyết định số 1640/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014).

                                                                                                                                                                                               Đơn vị tính: 1.000 đồng/tháng/sinh viên

    Nội dung

Năm học 2021 - 2022

Năm học 2022 - 2023

Năm học 2023 - 2024

Năm học 2024 - 2025

Học phí trung bình dự kiến

(chương trình chính quy đại trà)

12,500

13,750

15,000

15,000

Học phí trung bình dự kiến

(chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao)

33,000

36,000

40,000

40,000

Học phí trung bình dự kiến

(Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật)

25,000

27,500

30,000

30,000

 

Học phí Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM)

HỌC PHÍ

 

1. Cử nhân hệ đại trà: 184.000 đồng/ tín chỉ.
2. Cử nhân tài năng: Miễn học phí.
3. Cử nhân hệ chất lượng cao: 36.000.000 đồng/ năm học.
4. Cử nhân hệ văn bằng hai: 325.000 đồng/ tín chỉ.
5. Cử nhân hệ vừa làm vừa học: 235.000 đồng/ tín chỉ.
6. Cử nhân hệ liên thông: 294.000 đồng/ tín chỉ.
7. Cao học (người Việt Nam): 403.000 đồng/ tín chỉ.
8. Cao học (người Nước ngoài): 1.750.000 đồng/ tín chỉ.
9. Nghiên cứu sinh (người Nước ngoài): 16.750.000 đồng/ năm học.
10. Nghiên cứu sinh (người Nước ngoài): 38.500.000 đồng/ năm học.
11. Sinh viên quốc tế: 1.200.000 đồng/ tín chỉ.

Học phí Trường đại học tư thục quốc tế Sài Gòn (*)

Học phí tại Việt Nam

- Giảng dạy bằng tiếng Việt: khoảng 55,5 - 62,4 triệu đồng/năm.

- Giảng dạy bằng tiếng Anh: khoảng 131,8 - 143,3 triệu đồng/năm.

Học phí Trường đại học Văn Hoá TP.HCM

Học phí dự kiến với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

- Học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ

- Dự kiến học phí bậc đại học hệ chính quy năm học 2020-2021:

+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo về Du lịch: 11.700.000 đồng/sinh viên

+ Các ngành, chuyên ngành đào tạo khác: 9.800.000 đồng/sinh viên

- Trường thu học phí theo tín chỉ.

Học phí Khoa Y (ĐHQG TP.HCM)

Năm nay 2020, học phí cho ngành Y khoa CLC là 65 triệu đồng, Răng - Hàm - Mặt CLC 88 triệu đồng và Dược học CLC 55 triệu đồng.

Học phí Trường đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Học phí đóng theo tín chỉ, chưa công bố cụ thể mức đóng của năm học 2020-2021. Năm học 2018-2019, học phí cho sinh viên có hộ khẩu TP HCM  là 11,8 triệu đồng, nếu thu theo tín chỉ là 305.000 đồng/tín chỉ.

Sinh viên thuộc địa phương khác phải đóng 23,6 triệu đồng/năm, hay 605.000 đồng/tín chỉ. Năm 2019, tổng chi phí đào tạo trung bình năm của một sinh viên đại học chính quy là 31,3 triệu đồng.