Học phí Trường đại học Việt Đức - VGU

Chính sách học phí năm học 2022

Chính sách học phí này chỉ áp dụng cho khóa học tuyển sinh năm 2022. Vì vậy đối với sinh viên các khóa trước thì vẫn áp dụng các mức học phí như ban đầu cho đến khi hoàn thành khóa học.

  1. Học phí mỗi học kỳ
Chương trình đào tạo  Degree  Học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam (VND) Học phí áp dụng cho sinh viên quốc tế (VND)
Kỹ thuật điện và máy tính (ECE) BEng 39.200.000 58.800.000
Quản trị kinh doanh (BBA) BSc 41.800.000  62.700.000
Tài chính và Kế toán (BFA) BSc 41.800.000  62.700.000
Kỹ thuật cơ khí (MEN) BSc 39.200.000 58.800.000
Khoa học máy tính (CSE) BSc 39.200.000 58.800.000
Kỹ thuật xây dựng (BCE) BSc 39.200.000 58.800.000
Kiến trúc (ARC) BA 39.200.000 58.800.000
Kỹ thuật môi trường (EPE)  BSc 39.200.000 58.800.000

Lưu ý: Học phí của ngành Kỹ thuật cơ khí (MEN) sẽ cộng thêm phí hành chính 1,500,000 VND/học kỳ. Phí hành chính này được chi trả cho trường đại học đối tác tương ứng mỗi học kỳ theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

2. Phí đào tạo nghề trong Năm đại cương

Chương trình đào tạo Phí đào tạo nghề (VND)
Kỹ thuật cơ khí (MEN) 10.000.000

3. Phí lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt

Lưu trú ở Ký túc xá và sử dụng xe buýt

Phí xe buýt hàng ngày

    Phí xe buýt hàng tuần     (thứ 2 & thứ 6) Phí lưu trú ở Ký túc xá 

01 Học kỳ

6.500.000VNĐ/học kỳ 3.000.000VNĐ/học kỳ 800.000VNĐ/tháng

Lưu ý: Phí lưu trú Ký túc xá và phí xe buýt có thể được điều chỉnh hàng năm tùy theo tình hình thị trường và không cố định trong toàn bộ quá trình đào tạo.

Nguồn tham chiếu: https://vgu.edu.vn/vi/tuition-fees/for-bachelor-programs

VGU - Trường đại học Việt Đức

Địa chỉ: Đường Lê Lai, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website chính: www.vgu.edu.vn

Liên lạc: (0274) 222 0990 - (0274) 222 0980

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VGU - Trường đại học Việt Đức