Điểm chuẩn 2016 Đại Học Y Khoa Vinh - YKV

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720501 Điều dưỡng ( Đại học điều dưỡng) B00 19
2 52720332 Xét nghiệm y học (Đại học xét nghiệm 4 năm) B00 15
3 52720301 Y tế công cộng ( Đại học YTCC) B00 15
4 52720103 Y học dự phòng (Bác sĩ YHDP) B00 21
5 52720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa) B00 23.5

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

YKV - Trường đại học Y khoa Vinh

Địa chỉ: Số 161 Nguyễn Phòng Sắc - TP Vinh - Nghệ An;

Website chính: www.vmu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (038)3524062;

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
YKV - Trường đại học Y khoa Vinh