Điểm chuẩn 2017 Đại Học Bình Dương - DBD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220113 Việt Nam học A00; A01; C00; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 15.5
2 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D02; D03; D04; D05; D06 15.5
3 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 15.5
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 15.5
5 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26 D27; D28; D29; D30 15.5
6 52420201 Công nghệ sinh học A00; B00; D07; D08; D21; D22; D23; D24; D25; D31; D32; D33; D34; D35 15.5
7 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D26; D27; D28; D29; D30 15.5
8 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D27; D28; D29; D30 15.5
9 52580102 Kiến trúc V00; V01; V02; V05; V07; V08; V09; V10; V11 15.5
10 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D01; D02; D03; D04; D06; D06; D26; D27; D28; D29; D30 15.5
11 52140206 Giáo dục thể chất T00, B00 15.5
12 52380107 Luật kinh tế A00,A01,C00,D01 15.5
13 52310301 Xã hội học A00, A01, C00, D01 15.5
14 52220330 Văn học A00, A01, C00, D01 15.5

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

DBD - Trường đại học Bình Dương (*)

Địa chỉ: Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Website chính: www.bdu.edu.vn

Liên lạc: (0650) 3822 058 - 3820 833

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DBD - Trường đại học Bình Dương (*)