VGU - Trường đại học Việt Đức

Địa chỉ: Đường Lê Lai, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website chính: www.vgu.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0650) 222 0990.
Email: study@vgu.edu.vn. Hotline: 0988 54 52 54

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VGU - Trường đại học Việt Đức