DDI-Trường cao đẳng Công Nghệ Thông Tin

Địa chỉ: Số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng

Website chính: www.udn.vn

Liên lạc: ĐT: (0511)3822041

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DDI-Trường cao đẳng Công Nghệ Thông Tin