Điểm chuẩn 2019 Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM - GTS

 

 

Nguồn tham chiếu https://ut.edu.vn/thong-bao-moi/quyet-dinh-diem-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019-theo-phuong-thuc-xet-tuyen-diem-thi-thpt-quoc-gia-nam-2019-2013.html

 

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM

Địa chỉ: Số 2 Đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: ut.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38992862

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
GTS-Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM