Điểm chuẩn 2019 Đại Học Nông Lâm TPHCM - NLS

 

Nguồn tham chiếu: http://ts.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ur=ts&ids=34817

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

NLS-trường đại học Nông Lâm TP.HCM

Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Website chính: www.hcmuaf.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 38963350

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NLS-trường đại học Nông Lâm TP.HCM