Điểm chuẩn 2019 Đại Học Ngân Hàng TPHCM - NHS

Xem tại http://buh.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/thong-bao-diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc-chinh-quy-nam-2019-va-thu-tuc-xac-nhan-nhap-hoc-13567.html

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM

Địa chỉ: Phòng Đào tạo, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, Tp.HCM.

Website chính: buh.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 083 8212 430

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
NHS-Trường đại học Ngân Hàng TP.HCM