Điểm chuẩn 2019 Đại Học Luật TPHCM - LPS

Điểm chuẩn 2019 Đại Học Luật TPHCM - LPS

 

Nguồn tham chiếu http://www.hcmulaw.edu.vn/vi/tieu-diem/hoi-dong-tuyen-sinh-cong-bo-diem-xet-trung-tuyen-va-danh-sach-thi-sinh-chinh-thuc-trung-tuyen-nam-2019-da-xac-nhan-nhap-hoc-tinh-den-17g00-ngay-09-8-2019

Đã có Điểm chuẩn 2019:
Điểm chuẩn 2019

LPS-Trường đại học Luật TP.HCM

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Website chính: www.hcmulaw.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (08) 3940.0989 - 112

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
LPS-Trường đại học Luật TP.HCM