Điểm chuẩn 2016 Đại Học Công Nghiệp Việt Hung - VHD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01 15
2 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D07 15
3 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01 15
4 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07 15
5 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
7 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
8 52310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 15

VHD - Đại học công nghiệp Việt - Hung

Địa chỉ: Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Website chính: viu.edu.vn

Liên lạc: . ĐT: 04.33838063

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VHD - Đại học công nghiệp Việt - Hung