Điểm chuẩn 2016 Đại Học Công Nghiệp Việt Hung - VHD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01 15
2 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D07 15
3 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01 15
4 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D07 15
5 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 15
6 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
7 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
8 52310101 Kinh tế A00; A01; C01; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

VHD - Đại học công nghiệp Việt - Hung

Địa chỉ: Số 16, phố Hữu Nghị, phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Website chính: viu.edu.vn

Liên lạc: . ĐT: 04.33838063

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
VHD - Đại học công nghiệp Việt - Hung