Điểm chuẩn 2016 Đại Học Hoa Lư - DNB

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140231 Sư phạm Tiếng Anh. A01; D01; D14; D15 ---
2 51140202 Giáo dục Tiểu học. A00; A01; C00; D01 ---
3 51140201 Giáo dục Mầm non. M00 ---
4 0 Các ngành đào tạo cao đẳng 0 ---
5 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
6 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
7 52220113 Việt Nam học C00; D14; D15; D66 15
8 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15; D66 15
9 52140213 Sư phạm Sinh học A02; B00; D08 15
10 52140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 15
11 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02 15
12 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D07; D08 15
13 52140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; C20; D66 15
14 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C00; D01 15
15 52140201 Giáo dục Mầm non M00 15
16 0 Các ngành đào tạo đại học 0 ---

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH

Địa chỉ: Thôn Kỳ vĩ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Website chính: www.hluv.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0303)892701; FAX: (0303)892401

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DNB - Đại học HOA LƯ - NINH BÌNH