Điểm chuẩn 2016 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế - DHK

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 L340201 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) A00; A01; A16; D03 16
2 L340101 Quản trị kinh doanh (Liên kết) A00; A01; A16; D01 15
3 52903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính A00; A01; A16; D01 16
4 52620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; A16; D01 17
5 52620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; A16; D01 16
6 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; A16; D01 18
7 52340404 Quản trị nhân lực A00; A01; A16; D01 19
8 52340302 Kiểm toán A00; A01; A16; D01 20
9 52340301LT Kế toán (Liên thông) A00; A01; A16; D01 20
10 52340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 20
11 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D03 19
12 52340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; A16; D01 19
13 52340115 Marketing A00; A01; A16; D01 20
14 52340101LT Quản trị kinh doanh (Liên thông) A00; A01; A16; D01 20.5
15 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 20.5
16 52310101 Kinh tế A00; A01; A16; D01 19

DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 100 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Website chính: www.hce.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3529 139

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)