Điểm chuẩn 2016 Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế - DHK

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 L340201 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) A00; A01; A16; D03 16
2 L340101 Quản trị kinh doanh (Liên kết) A00; A01; A16; D01 15
3 52903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính A00; A01; A16; D01 16
4 52620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; A16; D01 17
5 52620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; A16; D01 16
6 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; A16; D01 18
7 52340404 Quản trị nhân lực A00; A01; A16; D01 19
8 52340302 Kiểm toán A00; A01; A16; D01 20
9 52340301LT Kế toán (Liên thông) A00; A01; A16; D01 20
10 52340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 20
11 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D03 19
12 52340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; A16; D01 19
13 52340115 Marketing A00; A01; A16; D01 20
14 52340101LT Quản trị kinh doanh (Liên thông) A00; A01; A16; D01 20.5
15 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 20.5
16 52310101 Kinh tế A00; A01; A16; D01 19

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 100 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Website chính: www.hce.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3529 139

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHK-Trường đại học Kinh Tế ( ĐH Huế)