Điểm chuẩn 2016 Đại Học Kỹ Thuật - Hậu Cần Công An Nhân Dân ( Phía Nam ) - HCN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480200 Nhóm ngành Kỹ thuật, Hậu cần CAND A01; D01 ---

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.