Điểm chuẩn 2016 Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM - DNT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
2 52380107 Luật kinh tế A01; D01; D07; D14 15
3 52340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 18
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18
5 52340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 18
6 52340107 Quản trị khách sạn A01; D01; D14; D15 18
7 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 18
8 52340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 18
9 52310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D07; D14 18
10 52220213 Đông phương học D01; D06; D14; D15 15
11 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D14 ---
12 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 15
13 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18
14 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
15 52380107 Luật kinh tế A01; D01; D07; D14 15
16 52340301 Kế toán A01; D01; D07; D11 18
17 52340201 Tài chính – Ngân hàng A01; D01; D07; D11 18
18 52340120 Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 18
19 52340107 Quản trị khách sạn A01; D01; D14; D15 18
20 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A01; D01; D14; D15 18
21 52340101 Quản trị kinh doanh A01; D01; D07; D11 18
22 52310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D07; D14 18
23 52220213 Đông phương học D01; D06; D14; D15 15
24 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D14 ---
25 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 15
26 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18

DNT - Trường đại học ngoại ngữ - tin học TP.HCM (*)

Địa chỉ: Số 155 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM.

Website chính: www.huflit.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 08.38629232

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DNT - Trường đại học ngoại ngữ - tin học TP.HCM (*)