Điểm chuẩn 2016 Đại Học Nha Trang - TSN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52840106 Khoa học hàng hải A00; A01; C01; D07 ---
2 52620399 Quản lý thuỷ sản A00; A01; C01; D07 ---
3 52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A00; A01; B00; D07 ---
4 52620304 Kỹ thuật khai thác thủy sản A00; A01; C01; D07 ---
5 52620302 Bệnh học thủy sản A00; A01; B00; D07 ---
6 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; B00; D07 ---
7 52620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01; D96 ---
8 52540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D07 ---
9 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D07 ---
10 52540102 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 ---
11 52520122 Kỹ thuật tàu thủy A00; A01; C01; D07 ---
12 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; A02; B00 ---
13 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; B00; C02; D07 ---
14 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D07 ---
15 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; C01; D07 ---
16 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D07 ---
17 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D07 ---
18 52510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; C01; D07 ---
19 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D07 ---
20 52510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 ---
21 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 ---
22 52420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D08 ---
23 52340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 ---
24 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 ---
25 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 ---
26 52340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D96 ---
27 52340115 Marketing A00; A01; D01; D96 ---
28 52340103P Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt) D03; D64; D70; D97 ---
29 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D97 ---
30 52340101P Quản trị kinh doanh (chương trình song ngữ Pháp-Việt) D03; D64; D70; D97 ---
31 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D97 ---
32 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 ---

TSB TSN TSS - Trường đại học Nha Trang

Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Website chính: www.ntu.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 058.3831148

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TSB TSN TSS - Trường đại học Nha Trang