Điểm chuẩn 2016 Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế - DHL

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850103 Quản lý đất đai A00; B00 16
2 52640101 Thú y A00; B00 20.25
3 52620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản A00; B00 15
4 52620302 Bệnh học thủy sản A00; B00 15
5 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00 17
6 52620211 Quản lý tài nguyên rừng A00; B00 15
7 52620202 Lâm nghiệp đô thị A00; B00 15
8 52620201 Lâm nghiệp A00; B00 15
9 52620116 Phát triển nông thôn A00; A01; C00; D01 16
10 52620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; B00 15
11 52620112 Bảo vệ thực vật A00; B00 16
12 52620110 Khoa học cây trồng A00; B00 16
13 52620109 Nông học A00; B00 17
14 52620105 Chăn nuôi A00; B00 19
15 52620102 Khuyến nông A00; B00 15
16 52580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00; A01 16
17 52540301 Công nghệ chế biến lâm sản A00; B00 15
18 52540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; B00 17
19 52540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00 20
20 52520114 Kỹ thuật cơ - điện tử A00; A01 18
21 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 18
22 52440306 Khoa học đất A00; B00 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DHL-Trường đại học Nông Lâm ( ĐH Huế)

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Website chính: huaf.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (054) 3529138.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DHL-Trường đại học Nông Lâm ( ĐH Huế)