Điểm chuẩn 2016 Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 - SP2

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 ---
2 52440112 Hóa học A00; A06; B00; D07 28
3 52220330 Văn học C00; C14; D01; D15 28.5
4 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D11 24
5 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D11; D12 28
6 52220113 Việt Nam học C00; C14; D01; D15 26
7 52140231 Sư phạm Tiếng Anh A01; D01; D11; D12 29
8 52140218 Sư phạm Lịch sử C00; C03; C19; D65 27
9 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D01; D15 28.5
10 52140213 Sư phạm Sinh học B00; B02; B03; D08 26
11 52140212 Sư phạm Hóa học A00; A06; B00; D07 28
12 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A01; C01 28.5
13 52140210 Sư phạm Tin học A00; A01; C01; D01 24
14 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; D01; D84 30
15 52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00; B00; C00; D01 21.5
16 52140206 Giáo dục Thể chất T00; T02; T03; T05 21
17 52140204 Giáo dục Công dân C00; C19; D01; D66 19
18 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; C04; D01 28.75
19 52140201 Giáo dục Mầm non M00; M10; M11; M13 17.5

SP2 - Trường đại học sư phạm Hà Nội 2

Địa chỉ: Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Website chính: www.hpu2.edu.vn

Liên lạc: 0855.438.333 0988.960.888 0812.012.626
[email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SP2 - Trường đại học sư phạm Hà Nội 2