Điểm chuẩn 2016 Đại Học Sư Phạm Hà Nội - SPH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52760101D Công tác xã hội D01; D02; D03 18.25
2 52760101C Công tác xã hội C00 18
3 52760101B Công tác xã hội D14; D62; D64 16.5
4 52480201B Công nghệ thông tin A01 18.25
5 52480201A Công nghệ thông tin A00 16.75
6 52460101D Toán học D01 20.75
7 52460101C Toán học A01 ---
8 52460101B Toán học A00 20.5
9 52420101B Sinh học B00 18.25
10 52420101A Sinh học A00 20
11 52310403D Tâm lý học giáo dục... D01; D02; D03 20.25
12 52310403C Tâm lý học giáo dục.. C00 21.75
13 52310403B Tâm lý học Giáo dục. B00 18.5
14 52310403A Tâm lý học - Giáo dục C03 19.25
15 52310401D Tâm lý học (Tâm lý học trường học) D01; D02; D03 20.5
16 52310401C Tâm lý học (Tâm lý học trường học) C00 24
17 52310401B Tâm lý học (Tâm lý học trường học) B00 19.75
18 52310401A Tâm lý học (Tâm lý học trường học) C03 18
19 52310201H Chính trị học (Kinh tế chính trị MAC Lênin) D01; D02; D03 18.25
20 52310201G Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác Lênin) D84; D86; D87 16
21 52310201E Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) C14 17.75
22 52310201D Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) D01; D02; D03 17
23 52310201C Chính trị học (Triết học Mác Lênin) C00 18
24 52310201B Chính trị học (Triết học Mác - Lênin) C03 18
25 52310201A Chính trị học (Triết học Mác - Lenin) A00 20.5
26 52220330D Văn học D01; D02; D03 20.25
27 52220330C Văn học C00 23.25
28 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 ---
29 52220113D Việt Nam học D01; D02; D03 18.75
30 52220113C Việt Nam học C00 20
31 52220113B Việt Nam học C04 21.25
32 52140233D SP Tiếng Pháp D01; D02; D03 25.75
33 52140233C SP Tiếng Pháp D15; D42; D44 28.75
34 52140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 32
35 52140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 20.5
36 52140221 Sư phạm Âm nhạc N00 22.5
37 52140219C SP Địa lý C00 24.75
38 52140219B SP Địa lý C04 22.75
39 52140219A SP Địa lý A00 16.5
40 52140218D SP Lịch sử D14; D62; D64 17
41 52140218C SP Lịch sử C00 23.75
42 52140217D SP Ngữ văn D01; D02; D03 22
43 52140217C SP Ngữ văn C00 26
44 52140214C SP Kĩ thuật công nghiệp C01 16.25
45 52140214B SP Kĩ thuật công nghiệp A01 16
46 52140214A SP Kĩ thuật công nghiệp A00 16.25
47 52140213E SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) D07 16.5
48 52140213D SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) D08 17.25
49 52140213C SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) A01 19.5
50 52140213B SP Sinh học B00 21.5
51 52140213A SP Sinh học A00 18
52 52140212B SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) D07 18.5
53 52140212A SP Hoá học A00 23
54 52140211G SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) C01 23.75
55 52140211E SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) A01 23.25
56 52140211D SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) A00 22.5
57 52140211C SP Vật lý C01 24
58 52140211B SP Vật lý A01 22.5
59 52140211A SP Vật lý A00 22.75
60 52140210D SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) A01 19.5
61 52140210C SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) A00 17
62 52140210B SP Tin học A01 18.75
63 52140210A SP Tin học A00 18.25
64 52140209D SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) D01 24.25
65 52140209C SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) A01 25.25
66 52140209B SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) A00 24
67 52140209A SP Toán học A00 24.75
68 52140208C Giáo dục Quốc phòng – An ninh C00 24.25
69 52140208B Giáo dục Quốc phòng – An ninh C01 19.25
70 52140208A Giáo dục Quốc phòng – An ninh A00 19.75
71 52140206B Giáo dục Thể chất T01 ---
72 52140206A Giáo dục Thể chất T00 ---
73 52140205D Giáo dục chính trị D01; D02; D03 18.25
74 52140205C Giáo dục chính trị C00 21.25
75 52140205B Giáo dục chính trị D66; D68; D70 18.75
76 52140205A Giáo dục chính trị. C14 18.25
77 52140204D Giáo dục công dân D01; D02; D03 20
78 52140204C Giáo dục công dân C00 22.5
79 52140204B Giáo dục công dân D66; D68; D70 18.75
80 52140204A Giáo dục công dân C14 19.25
81 52140203D Giáo dục Đặc biệt D01; D02; D03 20
82 52140203C Giáo dục Đặc biệt C00 22.5
83 52140203B Giáo dục Đặc biệt B03 18.75
84 52140202D Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh D01 22.75
85 52140202C Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh D11 ---
86 52140202B Giáo dục Tiểu học D11; D52; D54 ---
87 52140202A Giáo dục Tiểu học D01; D02; D03 22.75
88 52140201C Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh M02 17.25
89 52140201B Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh M01 18.5
90 52140201A Giáo dục Mầm non M00 21.25
91 52140114D Quản lí giáo dục D01; D02; D03 21
92 52140114C Quản lí giáo dục C00 22.25
93 52140114A Quản lí giáo dục A00 21.5

SPH - Trường đại học sư phạm Hà Nội

Địa chỉ: Số 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website chính: www.hnue.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (024)62516416; Hotline: 0947.392.229
Email:[email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SPH - Trường đại học sư phạm Hà Nội