Điểm chuẩn 2016 Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên - SKH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52540204 Công nghệ may A00; A01; D01; D07 15
2 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; D07 15
3 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A02; B00; D07 15
4 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
5 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; D01; D07 15
6 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 15
7 52510202 Công nghệ chế tạo máy A00; A01; D01; D07 15
8 52510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 15
9 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15
10 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15
11 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 15
12 52310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 15
13 52220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; D01; D07 15
14 52140214 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp A00; A01; D01; D07 15

SKH - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Địa chỉ: Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Website chính: www.utehy.edu.vn

Liên lạc: . ĐT: (0321) 3713081

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SKH - Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên