Điểm chuẩn 2016 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - DMT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850199 Quản lý biển* A00; A01; B00; D01 15
2 52850198 Quản lý tài nguyên nước* A00; A01; B00; D01 15
3 52850103 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 17
4 52850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; B00; D01 16
5 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 20
6 52520503 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ A00; A01; B00; D01 15
7 52520501 Kỹ thuật địa chất A00; A01; B00; D01 15
8 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D01 18
9 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 16
10 52440306 Khoa học đất A00; A01; B00; D01 15
11 52440299 Khí tượng thủy văn biển A00; A01; B00; D01 15
12 52440298 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững A00; A01; B00; D01 15
13 52440224 Thủy văn A00; A01; B00; D01 15
14 52440221 Khí tượng học A00; A01; B00; D01 15
15 52340301 Kế toán A00; A01; B00; D01 16.25
16 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; B00; D01 17

DMT - Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội

Địa chỉ: Số 41A đường Phú Diễn - TT Cầu Diễn – Từ Liêm – Hà Nội.

Website chính: www.hunre.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0902 130 130 | Email: [email protected]
trang Facebook chính thức: https://www.facebook.com/FanpageHunre

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
DMT - Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội