Điểm chuẩn 2016 Đại Học Thể DụcThể Thao Đà Nẵng - TTD

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220343 Quản lý thể dục thể thao* T00; T02 16
2 52140207 Huấn luyện thể thao* T00; T02 16
3 52140206 Giáo dục Thể chất T00; T02 16

TTD - Trường đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng

Địa chỉ: 44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Website chính: www.upes3.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (0511) 3759918

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TTD - Trường đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng