Điểm chuẩn 2016 Đại học Thủ Dầu Một - TDM

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; B05; D01 15
2 52760101 Công tác xã hội C00; C14; D14; D78 15
3 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; C01; D90 15
4 52580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00; A16; V00; V01 15
5 52580102 Kiến trúc A00; A16; V00; V01 15
6 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; C01; D90 15
7 52510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; A16; C01 15
8 52480104 Hệ thống thông tin A00; A01; C01; D90 15
9 52480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; C01; D90 15
10 52460101 Toán học A00; A01; A16; D07 15
11 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; B05; D01 15
12 52440112 Hóa học A00; A16; B00; D07 15
13 52440102 Vật lý học A00; A01; A17; C01 15
14 52420203 Sinh học ứng dụng A00; A02; B00; B05 15
15 52380101 Luật A16; C00; C14; D01 17
16 52340301 Kế toán A00; A01; A16; D01 16
17 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; A16; D01 15
18 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 16.5
19 52310205 Quản lý nhà nước A16; C00; C14; D01 15
20 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01; D01; D04; D78 15
21 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D15; D78 16
22 52140218 Sư phạm Lịch sử C00; C14; C15; D01 15
23 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C15; D01; D14 17
24 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; A16; C00; D01 18
25 52140201 Giáo dục Mầm non M00 15
26 52140101 Giáo dục học C00; C14; C15; D01 15

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

TDM - Trường đại học Thủ Dầu Một

Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Website chính: tdmu.edu.vn

Liên lạc: 0274-382-2518 | 0274-383-7150 | 0274-383-4957

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TDM - Trường đại học Thủ Dầu Một