Điểm chuẩn 2016 Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) - TLS

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 TLS05 Cấp thoát nước A00; A01; D07 15
2 TLS04 Kế toán A00; A01; D07 ---
3 TLS03 Công nghệ thông tin (Gồm các ngành: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm.) A00; A01; D07 ---
4 TLS02 Kỹ thuật tài nguyên nước A00; A01; D07 15
5 TLS01 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D07 16
6 TLS01 Kỹ thuật xây dựng (Gồm các ngành:Kỹ thuật công trình thủy, Kỹ thuật công trình giao thông, Công nghệ kỹ thuật xây dựng.) A00; A01; D07 15
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.