Điểm chuẩn 2016 Đại Học Vinh - TDV

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52850103 Quản lý đất đai A00; B00; D01 15
2 52850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; B00; D01 15
3 52760101 Công tác xã hội A00; A01; C00; D01 15
4 52620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; D01 15
5 52620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; D01 ---
6 52620109 Nông học A00; B00; D01 15
7 52620105 Chăn nuôi A00; B00; D01 15
8 52620102 Khuyến nông A00; B00; D01 15
9 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00; A01; B00; D01 15
10 52580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; B00; D01 15
11 52580202 Kỹ thuật công trình thủy A00; A01; B00; D01 ---
12 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; B00; D01 15
13 52520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; B00; D01 15
14 52520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; B00; D01 15
15 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; B00; D01 15
16 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; B00; D01 15
17 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D01 15
18 52440301 Khoa học môi trường A00; B00; D01 15
19 52380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; D01 15
20 52380101 Luật A00; A01; C00; D01 15
21 52340301 Kế toán A00; A01; D01 15
22 52340201_2 Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng thương mại) A00; A01; D01 ---
23 52340201_1 Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) A00; A01; D01 ---
24 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15
25 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 15
26 52320101 Báo chí A00; A01; C00; D01 15
27 52310201_1 Chính trị học (chuyên ngành Chính sách) A00; A01; C00; D01 ---
28 52310201 Chính trị học A00; A01; C00; D01 15
29 52310101 Kinh tế A00; A01; D01 15
30 52220342 Quản lý văn hóa A00; A01; C00; D01 15
31 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 20
32 52220113 Việt Nam học A00; A01; C00; D01 15
33 52140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 25
34 52140219 Sư phạm Địa lý A00; C00; D01 17
35 52140218 Sư phạm Lịch sử A00; C00; D01 17
36 52140217 Sư phạm Ngữ văn A00; C00; D01 17
37 52140213 Sư phạm Sinh học A00; A01; B00 17
38 52140212 Sư phạm Hóa học A00; A01; B00 17
39 52140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; B00 17
40 52140210 Sư phạm Tin học A00; A01; B00 17
41 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00 17
42 52140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh A00; C00; D01 17
43 52140206 Giáo dục Thể chất T00 20
44 52140205 Giáo dục Chính trị A00; C00; D01 17
45 52140202 Giáo dục Tiểu học A00; C00; D01 17
46 52140201 Giáo dục Mầm non M00; M01 25.5
47 52140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 15

TDV - Trường đại học Vinh

Địa chỉ: 182 đường Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An

Website chính: vinhuni.edu.vn

Liên lạc: ĐT: 038.3856394

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TDV - Trường đại học Vinh