Điểm chuẩn 2016 Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân - HCA

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Nam) D01 ---
2 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nam phía Nam) D01 ---
3 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Nam) C03 ---
4 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nam phía Nam) C03 ---
5 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Bắc) D01 ---
6 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nam phía Bắc) D01 ---
7 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nữ phía Bắc) C03 ---
8 52310200 Chính trị công an nhân dân (Nam phía Bắc) C03 ---
Trường thuộc nhóm trường CÔNG AN
logo của trường HCA - Học viện Chính trị Công an nhân dân

HCA - Học viện Chính trị Công an nhân dân

Địa chỉ: Số 29 phố Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Website chính:

Liên lạc: ĐT: 0438386977

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HCA - Học viện Chính trị Công an nhân dân