Điểm chuẩn 2016 Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) - HCH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310205 Quản lí nhà nước D01 19.5
2 52310205 Quản lí nhà nước C00 24.5
3 52310205 Quản lí nhà nước A00;A01 19.5

HCH HCS - Học viện hành chính

Địa chỉ: * Cơ sở phía Bắc: 77 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội;

* Cơ sở phía Nam: Số 10 đường 3 tháng 2, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh;

Website chính: www.napa.vn

Liên lạc: Hà Nội; ĐT: 04.38343490; Fax: 04.38358943

TP. Hồ Chí Minh;ĐT: 08.38653383; Fax: 08.38658559

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HCH HCS - Học viện hành chính