Điểm chuẩn 2016 Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc ) - HCH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310205 Quản lí nhà nước D01 19.5
2 52310205 Quản lí nhà nước C00 24.5
3 52310205 Quản lí nhà nước A00;A01 19.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

HCH HCS - Học viện hành chính

Địa chỉ: * Cơ sở phía Bắc: 77 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội;

* Cơ sở phía Nam: Số 10 đường 3 tháng 2, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh;

Website chính: www.napa.vn

Liên lạc: Hà Nội; ĐT: 04.38343490; Fax: 04.38358943

TP. Hồ Chí Minh;ĐT: 08.38653383; Fax: 08.38658559

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HCH HCS - Học viện hành chính