Điểm chuẩn 2016 Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) - HCS

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52310205 Quản lí nhà nước D01 19.5
2 52310205 Quản lí nhà nước C00 23
3 52310205 Quản lí nhà nước A01 19.5
4 52310205 Quản lí nhà nước A00 19.75
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.