Điểm chuẩn 2016 Học Viện Hậu Cần - Hệ Dân sự - HFH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52580208 Kỹ thuật xây dựng A00 ---
2 52340301 Kế toán A00; A01 ---
3 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01 ---
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.