Điểm chuẩn 2016 Học Viện Hậu Cần - Hệ Quân sự - HEH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860226 Hậu cần quân sự miền Nam A01 18
2 52860226 Hậu cần quân sự miền Nam A00 23.5
3 52860226 Hậu cần quân sự miền Bắc A01 18.25
4 52860226 Hậu cần quân sự miền Bắc A00 26.25

HEH - HỌC VIỆN HẬU CẦN

Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Website chính: www.hocvienhaucan.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 069.577.681.
- Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HEH - HỌC VIỆN HẬU CẦN