Điểm chuẩn 2016 Học Viện Khoa Học Quân Sự - Hệ Dân sự - DNH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 ---
2 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 ---

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.