Điểm chuẩn 2016 Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự - DYH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720401 Dược học A00 25.5
2 52720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa Dân sự) A00; B00 26
Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.