Điểm chuẩn 2016 Học Viện Quân Y - Hệ Dân sự - DYH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52720401 Dược học A00 25.5
2 52720101 Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa Dân sự) A00; B00 26

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được thông tin kết nối với trường.