Điểm chuẩn 2016 Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị - DHQ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D07 15
2 52520201 Kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15
3 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A02; B00; D07 15
4 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 15
5 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; A16; D01 15