Điểm chuẩn 2016 Trường Sĩ Quan Công Binh - Hệ Quân sự - Đại học Ngô Quyền - SNH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860217 Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Nam A01 16.75
2 52860217 Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Nam A00 21.75
3 52860217 Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Bắc A01 17
4 52860217 Chỉ huy kỹ thuật Công binh phía Bắc A00 23.5

SNH ZCH - TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH (Đại học Ngô Quyền)

Địa chỉ: Số 229B, Phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương

Website chính: www.tsqcb.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 0274 3859632.
- Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
SNH ZCH - TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH (Đại học Ngô Quyền)