Điểm chuẩn 2016 Trường Sĩ Quan Phòng Hóa - HGH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860218 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Nam A00 21.25
2 52860218 Chỉ huy kỹ thuật hóa học phía Bắc A00 24.5

HGH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

Địa chỉ: Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Website chính: www.siquanphonghoa.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02433611253.
- Email: [email protected]

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
HGH - TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ