Điểm chuẩn 2016 Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự - Đại Học Thông Tin Liên Lạc - TTH

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A01 21.5
2 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Nam A00 21
3 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A01 21.5
4 52860219 Chỉ huy kỹ thuật Thông tin phía Bắc A00 23

TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)

Địa chỉ: Số 101 Mai Xuân Thưởng, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Website chính: www.tcu.edu.vn

Liên lạc: - Điện thoại: 02583.831.805.
- Email: tcu@tsqtt.edu.vn.

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
TTH TCU- ĐẠI HỌC THÔNG TIN LIÊN LẠC (TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN)