Điểm chuẩn 2017 Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - QHI

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52480101 Khoa học máy tính 26
2 52480101CLC Khoa học Máy tính (CLC) 24
3 52480102 Truyền thông và mạng máy tính 26
4 52480104 Hệ thống thông tin 26
5 52480201 Công nghệ thông tin 26
6 52480201NB Công nghệ Thông tin định hướng thị trường Nhật Bản 26
7 52510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 23.5
8 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 26
9 52510302CLC Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (CLC) 21
10 52520101 Cơ kỹ thuật 23.5
11 52520214 Kỹ thuật máy tính 26
12 52520401 Vật lý kỹ thuật 19
13 QHITD1 Kỹ thuật năng lượng 19
14 QHITD2 Công nghệ kỹ thuật Xây dựng-Giao thông 23.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Trường thành viên ĐHQG Hà Nội
logo của trường QHI - Trường đại học công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

QHI - Trường đại học công nghệ (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Website chính: www2.uet.vnu.edu.vn/coltech

Liên lạc: ĐT: 04 3754 7461

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
QHI - Trường đại học công nghệ (ĐHQG Hà Nội)