Điểm chuẩn 2017 Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - DVX

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D78L D90 15.5
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 15.5
3 52340107 Quản trị khách sạn A00; A04; D01; D96 15.5
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 15.5
5 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 15.5
6 52420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D90 15.5
7 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90 15.5
8 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D07 15.5

Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

DVX - Trường đại học công nghệ Vạn Xuân (*)

Địa chỉ: 101 Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Website chính: www.vxut.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (038)3956.616;

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DVX - Trường đại học công nghệ Vạn Xuân (*)