Điểm chuẩn 2017 Đại Học Công Nghệ Vạn Xuân - DVX

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D78L D90 15.5
2 52340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D90 15.5
3 52340107 Quản trị khách sạn A00; A04; D01; D96 15.5
4 52340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D90 15.5
5 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D90 15.5
6 52420201 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; D90 15.5
7 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A16; D90 15.5
8 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D07 15.5

DVX - Trường đại học công nghệ Vạn Xuân (*)

Địa chỉ: 101 Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

Website chính: www.vxut.edu.vn

Liên lạc: ĐT: (038)3956.616;

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DVX - Trường đại học công nghệ Vạn Xuân (*)