Điểm chuẩn 2017 Đại học Công nghiệp Vinh - DCV

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; C00; D01; D15 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
2 52340107 Quản trị khách sạn A00; C00; D01; D15 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
3 52340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
4 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
5 52510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
6 52510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
7 52510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
8 52510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học A00; A01; A02; B00 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
9 52510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm
10 52540101 Công nghệ thực phẩm* A00; A01; A02; B00 15.5 Xét học bạ 18 điểm, không môn nào dưới 6 điểm

DCV - Trường đại học cộng nghiệp Vinh (*)

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Thái Học, TP Vinh, Nghệ An.

Website chính: www.iuv.vn

Liên lạc: ĐT: (038)3540216.

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng hợp của trường
DCV - Trường đại học cộng nghiệp Vinh (*)